EnglishEnglish

Bashpelivanns güreş tekniği

TUTUŞLARI

Yaǧli güreşin başlica tutuşlari

Yaǧlı güreş, hem ayakta hem de yerde gerçekleştirilir. Her iki durumda da yarışmacılar, saldırıya geçmek ve kendilerini savunmak için bu tutuşları kullanırlar.
 

ickaz1

IÇ KAZIK
 

kazik2

IÇ KAZIK
PACA OYUNU

dalmak1

DALMAK
KAZ KANADU

cift1

ÇIFT DALMAK
 

paca1

PAÇA KAZIK
 

kilcik1

KILÇIK OYNUNA GIRMEK

goguz1

GOĞUZ ÇAPRAZI

budamak1

BUDAMAK
 

distirp1

ELENSE DIS TIRPAN

elense1

ELENSE
 

 

PEŞHREV

peshrevFarsça bir kelime olan Peşrev’in kelime anlamı “öne doǧru yürümek” tir ve yaǧlı güreşe özgü hareketleri anlatmak için kullanılır.

Başlangıçta yarışmacılar güreşten önce bu hareketlerle ısınırlar ve gerçekleşecek olan müsabakaya konsantre olurlardı.

Yıllar geçtikçe bu, pehlivanları birleştiren halkaya dikkat çeken ritmik bir dansa dönüştürüldü. Güreşçiler, Peşrevi gerçekleştirmek için yan yana dizilirler. Davul ve zurnaların ritmleri eşliǧinde kol ve bacaklarını müziǧe uydurarak sallarlar ve bacaklarını sıvazlayarak ilerlerler.

peshrev2Bu kareografik hareketlere sembolik jestler ve hareketler de eşlik eder. Saǧ elleriyle yerden dizlerine doǧru halkalar çizerlerken sol dizleri üzerine yere diz çökerler. Saǧ ellerinin parmaklarını kısa bir süre göbeklerinde, dudaklarında ve alınlarında gezdirdikten sonra Allah’a olan inançlarını göstermek için kollarını havaya kaldırırlar.

Bu dans esnasında seyirciler, tuttukları pehlivanı desteklemek için “Haydi bre pehlivan” diye baǧırırlar. Güreş, meydanın ortasında “El ense” ile başlar.

 

YAĞ

Yagi uygulamanin yöntemi

huile1bYaǧ ile masajın birle, imi, güreşçilerin kaslarını gevşetir, ruhlarını canlandırır.

Her devreden önce pehlivanlar vücutlarını saf zeytin yaǧı ve su ile ovarlar. Vücutlarını yaǧlamaları, onların tutuş ları gerçekleş tirmelerini oldukça zorlaştırır. Geleneǧe göre ilk olarak saǧ elleri ile sol omuzlarını, göǧüslerini, kollarını, kispetlerinin içini ve dışını yaǧlarlar. Daha sonra aynı işlemi sol elleriyle yaparlar.

 

huile2aYAĞCI

Güreş boyunca yaǧcılar meydanın etrafında hazır bulunurlar.

Gerekli olduǧunu düşündüklerinde pehlivanların üzerine beyaz, metal testilerinden yaş boşaltırlar.

 

KISPET

kispetKispet, pehlivanların giydikleri kısa, deri pantolonlardır. Bufalo derisinden yapılan bu geleneksel parça, yumuşak ve esnektir ama aynı zamanda da çok dayanıklıdır.

Bir kispet yapımında 58 metre ip kullanılır ve aǧırlıǧı 13 kilograma kadar çıkabilir.

Bu, pehlivanın rakibini tutmasını saǧlar. Pehlivanlar, kispetlerine çok dikkat ederler ve her devreden önce kispetlerini dikkatlice kontrol ederler. Bilirler ki; kispet onların en iyi dostları olabileceǧi gibi kendilerine ihanet de edebilir.

Galip gelmek için pehlivan ile kispetin tam bir uyum içinde çalışmaları gerektiǧini öǧrenmişlerdir. Belki bu nedenden ötürü her kispet, pehlivanının adıyla kaydedilir.

 

CAZGIR

cazgirCazgır olmadan yaǧlı güreş sanatı asla aynı olmazdı. Her pehlivanın kariyerini ve yiǧitliklerini aktarmasına mutlaka şahit olmalısınız. O;kelimelerle oynar, kafiye üzerine kafiye kurar.

O bir sunucu, anlatıcı, kafiyeli mısraları ve mübaǧlalı övmeleri ile seyircilerin içinde bir ates, yakan, pehlivanların yüreklerini gurur ile dolduran bir şairdir.

Cazgır, ayrıca merasimin üstadıdır ve ancak her pehlivanın yiǧitliklerini anlatmayı bitirdikten ve “Allah sizi zafere götürsün”diye haykırdıktan sonra pehlivanlar müsabakaya başlarlar.

HABERLER I EFSANE I TEKNIK I PEHLIVANLAR I VIDEO KLIP I BASIN I KONTAKT